KARL MAX JEAN SIMON

Jesus loves you

Mwen renmenw

 
Cheri mwen pa konn ki lang poum pale
Manmi, mwen pa konn kijan poum eksprimem
Poum diw kem renmenw
Ou se sèl fi ki fèm dekontwole
Ou se sèl fi ki ka seche dlo nan jém
Ou se sèl fi ki met limyè sou chimen m
Ou se sèl fi kém renmen
Ou se sèl fi ki ka satisfèm
Ou se sèl fi ki ka retire la pèn nan ti kèm
Chak fwa mwen wèw
Tout boulon m deboulonnen
Chak fwa mwen wè fotow
Tout bouji m limen
Anfen ou se san kap koule nan venn mwen
Doudou mwen fou pou ou
Mwen pap janm sispann damou ou
Mwen pwomèt ou
Yon jou
M'ap ofriw yon bijou
Ké wap toujou damou
Pou tout vi ou

Cheri, tanpri aksepte lanmou kem gen pou ou

ANN LEVE KANPE

An nou leve kanpe

Pou Ayiti pa finn kraze

An nou leve kanpe

Pou peyi nou ka vinn fre

Depi lèm te tou piti

Manman m toujou dim

Si w vle rèv ou reyisi

Fòk ou travay di

Sa vle di

An n leve kanpe

Tout gason, tou fi

An n mete tèt ansanm pou peyi nou ka avanse

Ann pa dekouraje

Akoz de 12 janvye

Ki se yon istwa pase

O kontrè, an n rekòmanse

Avèk, fratènite

Avèk sinserite

Avèk onètete

Pou n ka afronte fiti a ki pral rive

Ann pa rete ap kritike

Ann pa chita gade

Pou n pa echwe

ANN NOU TOUT LEVE KANPE!!!!!!!